Fun Dippers - Officiële Nederlandstalige RuneScape Fansite

Fun Dippers
Your RuneScape Source!
Ga naar de inhoud


Welkom op de officiële Fun Dippers website!

Fun Dippers is een door JaGeX erkende Fansite die zich richt op hoogwaardige Nederlandse guides. Wij streven ernaar om onze guides toegankelijk te maken voor iedereen, zelfs de allernieuwste spelers. Wij willen mensen helpen met het opbouwen van ervaring, zodat ze alle kneepjes van het spel leren en zo net zoveel plezier kunnen beleven aan RuneScape als wij dat doen.

Sinds 2022 zijn wij internationaal gegaan. Onze guides worden langzaam naar het Engels vertaald en deze Engelse versie van onze website zal naast deze Nederlandse versie bestaan.

Wij hebben een enorme collectie aan Guides. Van Quests tot Skills en van Bosses tot Money Making. Er is altijd wel een guide die je verder op weg kan helpen met RuneScape.

Heel veel succes en plezier met RuneScape,
Het Fun Dippers-Team.


Jagex ® en RuneScape ® zijn geregistreerde handelsmerken van Jagex Ltd. in het Verenigd Koninkrijk en handelsmerken gebruikt in andere landen in de wereld. Veel van de afbeeldingen gebruikt op deze website zijn © Jagex Ltd.

© 2012 - 2024 - Uruk Hai Gaming
RuneScape is © 1999-2024 JaGeX Ltd.
Terug naar de inhoud